Privacy

BRAM. Partner in Lease is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

BRAM. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u producten van ons afneemt en/of een aanvraag bij ons heeft gedaan.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens
 • Overige (bijzondere) persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BRAM. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of mailing
 • Om uw bestelling op de website te kunnen afhandelen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om uw order en aanvragen te behandelen
 • Om diensten aan u te leveren
 • U te informeren over nieuwe diensten
 • U te informeren over wijzigingen van onze dienste
 • U te informeren over acties op onze diensten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming

BRAM neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BRAM) tussen zit

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BRAM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

BRAM deelt uw persoonsgegevens alleen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BRAM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan BRAM uw persoonsgegevens aan andere derden verstrekken. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BRAM gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BRAM gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

 

Contactgegevens

 

BRAM. Partner in lease

info@bramlease.nl

https://www.bramlease.nl

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Omdat we niet uitsluiten dat er veranderingen zullen plaatsvinden binnen onze organisatie in de toekomst, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U vindt deze terug op onze website. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.

Operational Lease